Surveyit

Velkommen.

Vi giver dig data til at handle på. Om det drejer sig om dine medarbejdere, dine kunder i den fysiske butik, eller din kunder i webshoppen, så finder vi en løsning tilpasset dine behov.

Konkret indsamler vi data fra dine kunder eller medarbejder, analyserer dem og sender resultatet til dig. Det er så op til dig at handle på dem, vi giver selvfølgelig rådgivning om på hvilke områder ændringer giver den største effekt ud fra analysen.

Hos Surveyit gør vi det vi er bedst til og det er dataindsamling og analyse, fordelt på to hovedområder nemlig kunder og medarbejdere. I din fysiske butik stiller vi en iPad op i en stander, til indsamling af kundedata. I webshoppen laver vi et link, hvor dine kunder kan vurdere deres oplevelse i forbindelse med et køb. Vi måler dine medarbejders tilfredshed og benchmarker mellem relevante afdelinger.

Vi tilbyder også kvalitative målinger, og har ekspertise i brugerinddragelse i forbindelse med kvalitetsudvikling af serviceydelser og velfærdsydelser. Så vil du kende dine kunder bedre gennem en kundetilfredshedsanalyse eller identificere hvor motiverede dine medarbejder er i de forskellige afdelinger gennem en medarbejdertilfredshedsanalyse, så har Surveyit værktøjerne til at indsamle og præsentere relevante data.